خدمات نرم افزاری

 

واحد خدمات نرم افزاری با تکیه بر دانش فنی کارشناسان متخصص و مجرب خودخدماتی متنوع در زمینه نرم افزار به مشتریان ارائه می نماید.
این خدمات که در ذیل به بخشی از آنها اشاره شده است، شامل خدمات عمومی و نیز خدمات تخصصی و فوق تخصصی نرم افزاری می باشد.

  • Repair هارد و آماده سازی تخصصی آن برای بهترین کارآیی .
  • نصب و سفارش سازی انواع سیستم عامل به صورت بسیار حرفه ای با پرفرمنس بالا.
  • نصب انواع برنامه های سیستمی.
  • نصب انواع برنامه های آنتی ویروس و امنیت.
  • نصب برنامه های تخصصی از قبیل برنامه های محاسباتی و گرافیکی.
  • نصب برنامه های خاص مانند برنامه های حسابداری و برنامه های اختصاصی مشتری.
  • آموزش کار با سیستم عامل و برنامه های نصب شده و اپراتوری سیستم.
  • نصب درایورهای مورد نیاز سیستم.
  • نصب برنامه های تجهیزات جانبی.