شرکت رایان پویش با شماره ثبت ۷۷۵۵۹ و تاریخ تأسیس ۱۳۶۸ مجموعه ای تخصصی از مهندسان مشاور است که موضوع فعالیت آن انفورماتیک در رسته های پشتیبانی و شبکه داده ها می باشد. ایده‌ای را که ما دنبال می‌کنیم «خدمات متمرکز» می نامیم، یعنی شیوه‌ای از سرویس پشتیبانی که نیازهای مشتری بصورت متمرکز و یکجا و در نتیجه با هزینه و زمان کمتر به انجام می رسد و نقش فعالیت مشتری و حضور او به حداقل می‌‌رسد. کارگاه مجهز سخت افزار و الکترونیک و ساختار سازمان یافته پشتیبانی، پشتوانه ما در موفق شدن ایده‌ای است که به آن باور داریم.

شرکت رایان پویش عضو سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور و دارای مجوز شورایعالی انفورماتیک کشور در رسته های پشتیبانی و شبکه داده‌ها می‌باشد .