فرصت شغلی

 

در مجموعه رایان پویش فرصتهای شغلی برای کارشناسان کامپیوتر و انفورماتیک وجود دارد.

معیارهای اصلی ما برای انتخاب همکارانمان عبارت است از:

نظم

دقت

سرعت

آمادگی برای کار بلند مدت

علاقه به حرفه، و نیز شوق یادگیری و پیشرفت

پایبندی به اصول بنیادین اخلاقی مانند راستگویی و امانتداری

در صورت تمایل پرسشنامه استخدام  را دانلود، تکمیل و به نشانی info[at]rayanpooyesh.com  ارسال نمایید.