مرکز دانلود

فایلهای مورد نیاز خود را از اینجا می توانید دانلود کنید

برنامه پشتیبانی از راه دور Ammyy Admin

برنامه پشتیبانی از راه دور Ammyy Admin (فایل فشرده) برنامه پشتیبانی از راه دور Any Desk
برنامه پشتیبانی از راه دور Fara Desk راهنمای برنامه پشتیبانی از راه دور Fara Desk برنامه باز کردن فایلهای زیپ (۳۲ بیتی)
برنامه باز کردن فایلهای زیپ (۶۴ بیتی) برنامه حذف فایلهای آنتی ویروس نود برنامه تهیه نقشۀ شبکه
تعرفه خدمات انفورماتیک ۱۳۹۶ نمونه قرارداد پشتیبانی شبکه