محمدحسن سعیدی، عضو هیأت علمی دانشگاه، دارای سالها تجربه در مدیریت کسب و کار، مشاور مدیریت، به ویژه در زمینه انفورماتیک و پردازش داده.

تجربه طولانی مدیریت کسب و کار در حوزه های مختلف از جمله حمل و نقل، کارخانه و معدن و بخصوص حوزه انفورماتیک در کنار تجربه طولانی تدریس در دانشگاه پشتوانه قوی من در ارایه مشاوره به مدیران و خدمتگزاری به کاربران است.